úvod > služby > Projektová činnost
Projektová činnost Tisk Email
  • Vypracování architektonických studií
  • Obstarání vstupních podkladů, objasnění základních cílů s investorem, zabezpečení, průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště
  • Vypracování územně projektové dokumentace
  • Projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • Vypracování dokumentace pro stavební řízení
  • Projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • Vypracování projektu pro provedení stavby

 

Projektová dokumentace je zpracovávána v CAD programech. Při navrhování je využíváno optimálních technologií a stavebních konstrukcí s ohledem na finanční náročnost a je uplatňován individuální přístup ke klientovi.

 


Reference - projekční činnost

GOLF RESORT BLACK BRIDGE, a.s.

 GOLF RESORT BLACK BRIDGE

Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

 

Místo stavby:        

Praha 9


Investor:        

GOLF RESORT Černý Most, a.s.


Rozpočtové náklady objektů pozemních staveb:    

76 mil.Kč+DPH

 

      GOLF RESORT BLACK BRIDGE GOLF RESORT BLACK BRIDGE GOLF RESORT BLACK BRIDGE GOLF RESORT BLACK BRIDGE GOLF RESORT BLACK BRIDGE GOLF RESORT BLACK BRIDGE GOLF RESORT BLACK BRIDGE GOLF RESORT BLACK BRIDGE

  
Stavba 5ti řadových rodinných domů

Stavba 5ti řadových rodinných domů


Firma BING s.r.o. zajišťovala:


Místo stavby:        

ulice Pod Starákem, Praha 9-Horní Počernice


Investor:        

majitelé jednotlivých rodinných domů


Rozpočtové náklady:    

25 mil.Kč+DPH

 


 


 
Inženýrské sítě a komunikace pro 88 rodinných domů Radonice

inženýrské sítě a komunikace pro 88 rodinných domů Radonice


Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

Místo stavby:        

Obec Radonice

 


 


 
Vila domy Sychrovská

Vila domy Sychrovská


Firma BING s.r.o. zajišťovala:


Stavba:         

Vila domy Sychrovská


Místo stavby:        

ulice Sychrovská, Praha 9-Kbely


Investor:        

UG-D, a.s., Václavské nám.53/815, Praha 1


Rozpočtové náklady:    

38 mil.Kč