Inženýrská činnost Tisk

Inženýrskou činností rozumíme službu investorům v rámci technického dozoru objednatele (investora). Inženýrskou činnost je možno provádět jednak pro realizaci stavby (od zahájení stavby po její kolaudaci), případně také již ve stádiu projektových prací.

V rámci inženýrské činnosti můžeme provést výběrové řízení na zhotovitele stavby se zpracováním rozpočtu stavby.

 

Technický dozor musí zaručit stavebníkovi, že stavba bude prováděna dle norem ČSN, ČSN EN ISO a předpisy s nimi souvisejícími a dále dle projektové dokumentace, která taktéž musí ctít výše uvedené normy a předpisy. Dále technický dozor má zaručit stavebníkovi, že stavební práce budou prováděny za cenu obvyklou a menší, nikoli za cenu nadsazenou.

 

Na základě mnoholetých zkušeností z realizací staveb, projektování staveb a v neposlední řadě též dozorování staveb vám můžeme zaručit kvalitní provádění technického dozoru.

Pro oceňování stavebních prací a kontrolu cen nabízím své zkušenosti rozpočtáře stavebních prací. Pro tuto činnost vlastníme software od firmy Callida s databází URS Praha.