úvod > služby > Inženýrská činnost
Inženýrská činnost Tisk Email

Inženýrskou činností rozumíme službu investorům v rámci technického dozoru objednatele (investora). Inženýrskou činnost je možno provádět jednak pro realizaci stavby (od zahájení stavby po její kolaudaci), případně také již ve stádiu projektových prací.

V rámci inženýrské činnosti můžeme provést výběrové řízení na zhotovitele stavby se zpracováním rozpočtu stavby.

 

Technický dozor musí zaručit stavebníkovi, že stavba bude prováděna dle norem ČSN, ČSN EN ISO a předpisy s nimi souvisejícími a dále dle projektové dokumentace, která taktéž musí ctít výše uvedené normy a předpisy. Dále technický dozor má zaručit stavebníkovi, že stavební práce budou prováděny za cenu obvyklou a menší, nikoli za cenu nadsazenou.

 

Na základě mnoholetých zkušeností z realizací staveb, projektování staveb a v neposlední řadě též dozorování staveb vám můžeme zaručit kvalitní provádění technického dozoru.

Pro oceňování stavebních prací a kontrolu cen nabízím své zkušenosti rozpočtáře stavebních prací. Pro tuto činnost vlastníme software od firmy Callida s databází URS Praha.

 


Reference - inženýrská činnost

Rekonstrukce Divadla Horní Počernice

divadlo pocernice


Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

Rozpočtové náklady:    

40 mil.Kč+DPH

 

 


 
Rekonstrukce Chvalského zámku, Praha 9 - Horní Počernice

zamek-pocernice_min


Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

Investor:

Městská část Praha 20, Praha 20-Horní Počernice

 

Rozpočtové náklady:

55 mil.Kč+DPH

 

 


 

 
Dvě provozní budovy MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, Praha 9-Horní Počernice

Dvě provozní budovy MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, Praha 9-Horní Počernice


Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

Investor:

Městská část Praha 20, Praha 20 - Horní Počernice

 

Rozpočtové náklady:

26 mil.Kč + DPH

 

 


 
Obytná skupina Božanovská, Praha 9-Horní Počernice

Obytná skupina Božanovská, Praha 9-Horní Počernice


Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

Investor:

Bytové domy Božanovská s.r.o., Ing. Matyščák tel. 602316901 - jednatel

 

Rozpočtové náklady:

70 mil.Kč

 


 
Čerací stanice pohonných hmot Tannaco

Čerací stanice pohonnýchhmot Tannaco


Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

Místo stavby:        

ulice Ve Žlíbku, Praha 9-Horní Počernice


Investor:      

 TANNACO s.r.o., Husova 24, 290 01 Poděbrady I


Rozpočtové náklady:    

15 mil.Kč

 


 
Rekonstrukce budovy jídelny při ZŠ Ratibořická

Rekonstrukce budovy jídelny při ZŠ Ratibořická


Firma BING s.r.o. zajišťovala:

 

Místo stavby:        

ulice Ratibořická, Praha 9-Horní Počernice


Investor:        

Městská část Praha 20, Praha 20-Horní Počernice


Rozpočtové náklady:    

29 mil.Kč