Projektová činnost Tisk
  • Vypracování architektonických studií
  • Obstarání vstupních podkladů, objasnění základních cílů s investorem, zabezpečení, průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště
  • Vypracování územně projektové dokumentace
  • Projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • Vypracování dokumentace pro stavební řízení
  • Projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • Vypracování projektu pro provedení stavby

 

Projektová dokumentace je zpracovávána v CAD programech. Při navrhování je využíváno optimálních technologií a stavebních konstrukcí s ohledem na finanční náročnost a je uplatňován individuální přístup ke klientovi.